תבנית של תות ב2 חלקים

תבנית של תות ב2 חלקים

התבנית לאחר שנשברה

התבנית לאחר שנשברה

ניפוח תות שלא צלח

ניפוח תות שלא צלח

הכנת רגליים של גביעים

הכנת רגליים של גביעים

התות הופך לכלי

התות הופך לכלי

הסידרה בשלבי גדילה

הסידרה בשלבי גדילה