צינור זכוכית שקופה

צינור זכוכית שקופה

התחלת הציפוי בצבע שחור

התחלת הציפוי בצבע שחור

סיום ציפוי הצינור השקוף

סיום ציפוי הצינור השקוף

התכת הצבע השחור והפיכתו לבועה

התכת הצבע השחור והפיכתו לבועה

לאחר הניפוח לתוך תבנית תות

לאחר הניפוח לתוך תבנית תות

התות מקרוב

התות מקרוב