גביעים

גביעים העשויים זכוכית פיירקס עם רגל מעוצבת

 עבודת מבער

Goblets
The goblets made of Pyrex glass with a sculpture foot
Burner work