הדפסים על משטחי זכוכית

  ההדפסים נעשו בטכניקה בה הועברו רישומים שלי בעט פיילוט שחור אל הזכוכית הצבעונית או השקופה.

Prints on glass surfacesThe prints were made in a technique that transferred my drawings in a black pilot pen to the colored or clear glass.