שימור ישן

פרוייקט חרוזי זכוכית, העשויים בזכוכית רכה בעבודת מבער. שנה ב, קורס מבער

נושא העבודה הוא האהבה למוזיקה ישנה והרצון לשמר אותה

Old conservation
Glass beads project made of soft glass with burner work.