שח-מט: חול נגד זכוכית

פיסול בזכוכית רכה ובזכוכית פיירקס, פיסול בחול

עשוי בעבודת מבער

Chess: sand against glass
Sculpture in soft glass and Pyrex glass, sand sculpture
Made with burner